Pilih Laman

Rutun Penyu

Motif ini melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Menjalani hidup haruslah selaras dengan aliran alam semesta. Hidup akan menjadi lebih mudah jika kita tetap bersikap sewajarnya dan alami sesuai perintah Tuhan, dan mengambil langkah untuk mengikuti ketentuan tersebut.

Motif ini melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Menjalani hidup haruslah selaras dengan aliran alam semesta. Hidup akan menjadi lebih mudah jika kita tetap bersikap sewajarnya dan alami sesuai perintah Tuhan, dan mengambil langkah untuk mengikuti ketentuan tersebut.